logo

Lusatia Park

Navrhovaný projekt Lusatia Park je umístěn v jednom z nejsevernějších míst České republiky, které je ze tří stran obklopeno německými hranicemi.

Z tohoto důvodu je dostupné jak ze Spolkové republiky Německo, tak i z Polska a samozřejmě i z Čech. Má velké předpoklady stát se oblíbeným místem setkání a vytvoření kvalitního prostředí pro aktivní odpočinek v rámci celé Evropy.

Lusatia Park je umístěn 17km od německého Bautzenu, ležícím na dálniční síti a necelých 80km od Drážďan, které nabízejí kromě kvalitního vlakového spojení do všech významných měst Evropy také nejmodernější mezinárodní letiště.

Projekt je výjimečný nejen svým umístěním, ale i samotným konceptem řešení.. Lusatia Park bude realizován v souladu s okolní přírodou a bude zahrnovat co nejvíce moderních prvků eko-architektury a eko-dopravy v rámci samotného projektu. Cílem je, aby LusatiaPark nabídl obyvatelům okolních měst, ale i Berlína, Prahy či Varšavy jedinečné místo pro aktivní dovolenou, ať plánujete odpočinek na pouhých několik dní či déle.

V rámci projektu LusatiaPark má významnou úlohu železniční zastávka a obnovený kostel vytvářející hlavní osu obnovené vesnice se soustředěním obchodních a gastronomických aktivit kolem ulice. Jižně od železnice bude v budoucnu možno situovat golfové hřiště s hotelem.

Na stavbu všech objektů budou použity v maximální míře přírodní materiály a bude zde hrát významnou úlohu všudypřítomná zeleň, která je navržena jak na trasy v blízkosti bazénů, tak poblíž břehů uměle vytvořeného jezera.

LusatiaPark nabídne: 1032m2 vnitřních bazénů, 1021m2 venkovních bazénů, 10 714m2 slunných teras a luk, venkovní umělé jezero o velikosti 40 500m2, které vznikne díky vysoké hladině podzemní vody na území bývalé pískovny.

1/Aqua Spa Fitnes má dvě části – vnitřní a vnější.

Vnější část je vybavena bazény a tobogány s terasami a opalovací loukou, po které jsou rozptýlené stromy. Navrhovaný charakter objektů se blíží tvarem skalních sedimentům, jak jsou známé ze skalních útvarů severočeského kraje.

Vnitřní část, vedle programu vodního světa a vodních atrakcí, poskytne služby podporující relaxaci, plochy pro pasivní odpočinek, masáže, sauny, vířivky, páry, aromatizované páry, solné jeskyně, kryokomorys teplotou minus 120˚ C urychlující regeneraci, solária, různé druhy masáží a neposlední řadě gastronomie v kavárnách, cukrárnách a restauracích. Na objekty určené pro Aqua Spa Fitness pak navazuje obchodní pasáž s ochozem ve dvou úrovních o celkové ploše 5000m2 a dále plocha pro gastronomii o celkové ploše 1500m2. Garáže jsou pak pro Aqua Spa Fitnes řešeny ve třech úrovních s celkovou kapacitou 400 stání. Soubor Aqua Spa Fitnes je možné rozšířit o hotel s kapacitou cca 300 lůžek.

Nejrozšířenější ubytování je počítáno v architektonicky nadčasových bungalovech a lesních vilách nabízející ubytovací kapacitu v rozsahu jak je popsáno v navazující kapitole.

2/Outlet village

2/Outlet village

Tato komerční zóna je umístěna okolo hlavní osy, spojující nově postavený kostel na původním místě s obnovenou železniční zastávkou Fukov/Fugau. K dispozici bude celkem 7350 m2 komerčních ploch, které mohou být využívány i pro gastronomii a jiné služby navazující na péči o tělo a duši. Mezi novou osou a stávající komunikací je umístěna moderní čerpací stanice a parkoviště o kapacitě 80 stání. Čerpací stanice bude vybavena moderními stojany pro vozidla s alternativním pohonem.

Ubytovací kapacita LusatiaPark

1/ Hotel Golf

tvoří samostatnou část celého projektu. Tento hotelový komplex stojí jižně před železnicí Deutsche Bahn. V hotelu je počítáno s vybudováním konferenčního centra s vazbou na restauraci. Pokoje v dalších podlažích jsou uspořádány do kruhu s prosklenými zimními zahradami na fasádě, aby odlišný charakter objektu vytvářel celkový pestrý dojem. Celkem je v hotelu plánováno 136 lůžek.

2/ Bungalovy

budou realizovány ve třech skupinách pro celkem 2 021 osob:

A/ 153 bungalovů se 713 lůžky,

B/ 122 bungalovů s 577 lůžky,

C/ 147 bungalovů pro 731 lůžek.

3/ Lesní vily

Jsou třípodlažní s průměrnou velikostí patra 120m2, celkem tedy 360m2 v 19-ti objektech s celkovou kapacitou až 342 osob. Tyto budou sloužit i jako ubytování pro zaměstnance.

4/ Kemp pro karavanové stání

bude pamatovat i na příznivce karavanů. Tito budou mít možnost zaparkovat své karavany v klidné zóně nabízející soukromí bezprostřední kontakt s krásnou přírodou. V rámci LusatiaParku se budou moci pohybovat pěšky, na jízdním kole nebo pomocí elektromobilů, které budou k vypůjčení v rámci projektu.

Sumarizace záměru

Projekt LusatiaPark, jak již bylo zdůrazněno, počítá s vybudováním kvalitního nadčasového rekreačního zařízení, na kterém projevili zájem spolupracovat přední architekti a významné společnosti v oblasti stavebnictví.

Projekt si získal podporu financujících bank a v neposlední řadě i významnou podporu ze strany politické reprezentace daných zemí vzhledem ke svému kladnému přínosu pro celý region.

Celková reálnost je podpořena skutečností, že tento projekt je v optimálním souladu se všemi závaznými regulativy pro získání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU zaměřených právě v tomto regionu na rozvoj a podporu cestovního a turistického ruchu. Stejně tak i na podporu zaměstnanosti a vytvoření nových pracovních míst v odvětví cestovního a turistického ruchu.

Projekt LusatiaPark počítá s vybudováním pracovních příležitostí pro 500 až 800 obyvatel. Dalším přínosem bude velký synergický efekt této významné investice pro celý Česko-Saský region.

 

Celková předpokládaná investice 1.900.000.000,-Kč

Zpět na Úvod
© JMJ Real, web vyrobil Polyweb, 2015